اشعار قند پهلوی من

سرقت اشعار جرم و پیگرد قانونی دارد

آبان 97
6 پست
اشعار
1 پست
معاصر
2 پست
دل
1 پست
یار
1 پست
شعر_نو
1 پست
اشما
1 پست
چشم_تو
1 پست
دوبیتی
2 پست
کوک
1 پست
ساز
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...